Архив за месяц: Сентябрь 2018

English homework

Page 27 ex.2 A) Look at the sentences. Underline the verbs. 1.Millions see her on TV. 2.She doesn’t live in Chicago. 3.She helps her husband. 4.They don’t use all the rooms in the white house.   C) Look at the … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Մայրենի․ Տնային աշխատանք

Տնային աշխատանք 28.09.2018թ. . Ընտանիքիդ անդամների հետ ընթերցի՛ր Կոմիտասի բանաստեղծությունները: Քո ընտրությամբ որևէ մեկը սովորի՛ր անգիր: Ես սիրեցի անփուշ վարդ Ես սիրեցի անփուշ վարդ, Տեսա ճերմակ անփուշ վարդ, Կրծքիս վրա դրի զարդ, Հոտոտեցի, բույր չուներ, Սիրտս մխաց բարդ ի բարդ։ Տեսա … Читать далее

Рубрика: Մայրենի | Оставить комментарий

Դաս 16. Մաթեմատիկա

1.Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա` ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,    x*20:100=125      x=125*100:20 x=625 գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,    x*110:100=770   x=770*100:110  x=700 բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,         x*35:100=140    … Читать далее

Рубрика: Մաթեմատիկա | Оставить комментарий

Հայկական հեղափոխություն նախագիծ Չար տնակի հեքիաթը. Վերլուծություն

Ես այսօր կարդացի Նիկոլ Փաշինյանի գրած հեքիաթը՝ <<Չար տնակի հեքիաթը>>։ Այն մի տնակի մասին էր բլուրի վրա միայնակ։ Հետո նա ձեռք բերեց ընկերներ։ Իր ընկերներն էին կուղբը, նապաստակը, կրիան և արագիլը։ Տնակը կերավ նապաստակի և կրիաի հիշողությունը, ուրախությունը և սերը։ … Читать далее

Рубрика: Պատմություն | Оставить комментарий

Մաթեմատիկա․ Դասարանական

Գտնել աստղանիշը   Ա ․ 38*1 աստղանիշի փոխարեն այնպիսի թիվ գրեք, որ բաժանվի 9-ի և 3-ի։   3861   Բ․ 4**2* աստղանիշի փոխարեն այնպիսի թիվ գրեք, որ բաժանվի և 3-ի և 4-ի և 8-ի։   42120     2 առաջադրանք … Читать далее

Рубрика: Մաթեմատիկա | Оставить комментарий

English homework

Hometask: ex.5b,c page 21, ex.1a,b,c ,ex.2 a,b,c page 25 page 21, ex.5 B.write the words from the box in the table I-me, you-you, she-her, he-him, it-it, we-us, they-them C.Complete the sentences with words from ex.5b 1.Eminem is boring. I don’t … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Վառելանյութեր

Վառելանյութեր։ Վառելանյութի տեսակները։ Վառելանյութեր են քարածուխը, նավթը, ածուխը, գազերը, թերթաքարերը, տորֆը, փայտը և բենզինը։ Պինդ վառելանյութերն են՝ Հանածո ածուխները, տորֆը և թերթաքարերը։

Рубрика: Բնագիտություն | Оставить комментарий

Դասարանական աշխատանք․ Մայրենի

Դասարանական աշխատանք . Գրքից  կատարի՛ր 18, 19-րդ առաջադրանքները: 18) Ա) Ան-ձավ, տախ-տակ, հարց-նել, վերց-նել, բար-ձրաց-նել, վար-ձու, դարձ-նել, են-թար-կել, ար-կած, աստ-ղիկ, արծ-վա-յին, թարգ-մա-նել, ա-ռանց-քներ Բ) Գը-նացք, աղ-մը-կա-րար, ար-կա-ծա-խըն-դիր, կը-տր-տել, մըտ-րա-կել, կըր-կնել, սը-նն-դա-մը-թերք, շըղ-թայ-ված, գը-րա-կան, խըն-դրա-գիրք, խըն-դա-գին, մըր-ցում   19) Ա) Ձե-վաց-նել, ձե-վա-բա-նու-թյուն, … Читать далее

Рубрика: Մայրենի | Оставить комментарий

English in class

A) Name:     Maggie Surname:   Peterson Age:   Eleven School year:  Fifth grade Lives with: Her parents and her sister Hair colour:   Red Eye colour: Dark brown Height: Medium Weight: Slim Likes: To read, draw, write and flowers Favourite pet: Dog … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

My middle school

Now I study at middle school. There’s a lot of difference between junior and middle school. In middle school there are a lot of students. We must do the homework from teacher’s blog. The junior school is not very similar … Читать далее

Рубрика: Без рубрики | Оставить комментарий