Архив рубрики: English

Անգլերեն․ Հեռավար ուսուցում

So – այնքան Գործածվում է ածականի հետ, երբ նրան չի հաջորդում գոյական: Dilijan is so beautiful. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է: such a – այնպխիսի Գործածվում է, երբ ածականին հաջորդում է գոյականը: Dilijan is such a beautiful town. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ քաղաք է: So + ածական + … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Անգլերեն․ Հեռավար ուսուցում

used to do something – անցյալում սովորաբար կատարվող գործողություն նշելու համար When I was young I used to go to the cinema very often. Now I watch films on YouTube. Այստեղ used to -ն նույնիսկ չի էլ թարգմանվում հայերեն: Երբ երիտասարդ էի, շատ … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Անգլերեն․ Հեռավար ուսուցում

Երբ մարդ չգիտի, թե ինչ անել տվյալ իրադրությունում, նա հարցնում է: Այս դեպքում հաճախ է գործածվում «shall» բայը, որը հայերենում չունի իր թարգմանությունը: It’s so stuffy in this room. Այնքան տոթ է այս սենյակում: Shall I open the window? Բացե՞մ … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Դաս-առաջադրանք անգլերենից․ Հեռավար ուսուցում

I. Հայերենում ասում ենք. «Ժամը 8-ն անց է 50 րոպե», կամ ավելի խոսակցական լեզվում՝ «9-ից 10 րոպե է պակաս»: Իսկ ինչպե՞ս են ժամն ասում անգլերեն: Օրինակ, ենթադրենք հիմա ժամը 9-ն է: 5 րոպե ընդմիջումներով ասենք ժամերը մինչև ժամը 10-ը: 9:00 … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Անգլերեն․ Հերավար առաջադրանքներ

Տրված բոլոր արտահայտություններով խոսողը լռություն է ուզում, բայց այդ արտահայտությունները տարբերվում են միմյանցից քաղաքավարության աստիճանով: Կարո՞ղ եք դրանց հաջորդականությունը այնպես դասավորել, որ ամենաքաղաքավարի ու մեղմ խնդրանքից աստիճանաբար անքաղաքավարի դառնա և վերջանա կոպիտ հրամանով: a)Quiet, please. B)I am terribly sorry to … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Դաս-առաջադրանք Անգլերենից․ Հեռավար ուսուցում

I. A Flying Disaster – Թռչող աղետ Earthquakes (երկրաշարժերը), floods (ջրհեղեղները), hurricanes (փոթորիկները), Tsunamis (ցունամիները) are different kinds of disasters. It seems that every day we read about at least one of these somewhere in the world. But every year, … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Անգլերեն․ Հեռավար ուսուցում, նոյեմբերի 30-ին

Bicycle Revolution Like all big cities, Paris has a traffic (երթևեկություն) problem: lots of cars, lots of traffic jams (խցանումներ) and lots of pollution (աղտոտվածություն) from exhaust fumes (արտանետվող գազեր). So in 2007, the city began a free bicycle project … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Անգլերեն․ Հեռավար առաջադրանքներ

I. Here are some adjectives characterizing persons. Ահա անձերին բնորոշող մի քանի ածականներ: Positive negative friendly  – ընկերական, բարեկամական, բարեհամբույր  unfriendly – անբարեհամբույր, ոչ ընկերական  organized – կազմակերպված  disorganized – անկազմակերպ  kind – բարի  unkind – չար  Honest –  ազնիվ  … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

Translation: Fables

Մի կին լարված ու ջղային գնում է տրոլեյբուսով և մտածում. «Սա ի՞նչ կյանք է: Ուղևորները կոպիտ են ու անտաշ, ամուսինս հարբեցող խոզի մեկն է, երեխաներս՝ ծույլեր ու խուլիգաններ, իսկ ես` խեղճ ու դժբախտ»: Այս ամենը լսում է նրա հետևում կանգնած … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

English: Homework

Lesson 2 Hometask: English in mind, Project “A poster presentation about a band or singer”, Retell the text You can see the text: Here.

Рубрика: English | Оставить комментарий