Архив рубрики: English

Translation: Fables

Մի կին լարված ու ջղային գնում է տրոլեյբուսով և մտածում. «Սա ի՞նչ կյանք է: Ուղևորները կոպիտ են ու անտաշ, ամուսինս հարբեցող խոզի մեկն է, երեխաներս՝ ծույլեր ու խուլիգաններ, իսկ ես` խեղճ ու դժբախտ»: Այս ամենը լսում է նրա հետևում կանգնած … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

English: Homework

Lesson 2 Hometask: English in mind, Project “A poster presentation about a band or singer”, Retell the text You can see the text: Here.

Рубрика: English | Оставить комментарий

My favorite singer

My favorite singer is Billie Eilish. She was born in Los Angeles, California on December 18, on 2001. She was a Ballerina, then she stopped dancing, because she got injured. Billie is a daughter of two actors. When she made her first … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий

English: Classwork

Изображение | Posted on by | Оставить комментарий

English: Hometask

Lesson 1 Hometask:  Grammar Revision-Prepositions of time – in, on, at

Рубрика: English | Оставить комментарий

English: Classwork

Изображение | Posted on by | Оставить комментарий

English: Classwork

MUSIC 1. What kind of music do you like?        I like electric music. 2. Who is your favorite singer?     I like Billie Eilish. 3. What is the song you like the most from that singer?    … Читать далее

Рубрика: English | Оставить комментарий